Hyllestad Sogelag

Om Sogelaget 

Hyllestad Sogelag vart opphavleg skipa 25. november 1975. Etter nokre år sovna laget inn, men grunnlaget for "Sogeskrift frå Hyllestad" var lagt, og det kom ut fem nummer av tidsskriftet. 

Sogelaget vart reorganisert i januar 2000, og sogeskriftet kom igjen ut. Sidan har "Sogeskrift frå Hyllestad" kome ut før jul kvart år, som fyldige hefter med mykje godt lokalhistorisk stoff. Dei siste åra er Sogeskriftet prenta i eit opplag av 650. Dersom 2 personar les eller blar i kvart hefte vi sel, så har Sogeskriftet årleg kring 1000 lesarar.

"Sogeskrift frå Hyllestad" er laget si hovudoppgåve, men Hyllestad Sogelag er også med i andre aktivitetar; slikt som "Kulturvandringar" i samarbeid med Folkeakademiet og Kvernsteinsparken. 

Vi oppfordrar medlemene våre til å delta med dugnadsarbeid i ulike prosjekt, i samarbeid med andre lag. Dugnadsarbeid er kontaktskapande, trivelig og nyttig.  

Sogelaget samarbeider med det lokale Folkebiblioteket og andre bibliotek. Nasjonalbiblioteket har digitalisert alle utgåvene av "Sogeskrift frå Hyllestad", slik at tekstane i hefta no ligg på nettstaden deira, med tilgang for alle.

Sogelaget, og medlemene våre, er og ein lokalhistorisk ressurs som kan nyttast av kommunen i prosjekt som registrering og verning av kulturminner (kulturminneplan), historisk fotomateriale, stadnamn og liknande. 

Medlem i Sogelaget vert du først og fremst av interesse for å ta vare på og auke kunnskapen om dei lokalhistoriske røtene til bygdene våre.

 

Styre i Hyllestad Sogelag 2020/21:

  • Leif Jørgen Akse (leiar og sekretær)  e-post: leifakse@gmail.com

  • Håkon Magnus Haukøy (redaktør) e-post: hakon.magnus.haukoy@enivest.net
  • Jens Christian Lundeland (kasserar)
  • Kjell Eide (nestleiar)
  • Kjell-Magnar Myklebust (styremedlem)

 

Redaksjon for "Sogeskrift frå Hyllestad" 2020/21:

  • Håkon Haukøy (redaktør)
  • Olav Aas
  • Lillian Handal
  • Leif Jørgen Akse

 

Medlemer i laget:

  • Hyllestad Sogelag hadde kring 70 medlemer i 2020

 

 

Postadresse Hyllestad Sogelag:

Hyllestadvegen 434, 6957 Hyllestad

 

e-post adresser:

Styreleiar:

leifakse@gmail.com 

Redaktør "Sogeskrift frå Hyllestad":

hakon.magnus.haukoy@enivest.net